el-GRen-US

 

Minimize

    ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αθηνά Υγεία» συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Click for Support» μαζί με άλλους φορείς πρόληψης από 13 χώρες.

Το πρόγραμμα «Click for Support» αναπτύχθηκε λόγω της μεγάλης επιρροής που έχει τι διαδίκτυο και οι εφαρμογές του στην καθημερινή ζωή των νέων ανθρώπων. Το χρησιμοποιούν καθημερινά για την επικοινωνία με φίλους, ως πηγή πληροφοριών, για αγορές κ.ά.

Παρόλα αυτά το διαδίκτυο δεν φαίνεται να χρησιμοποιείται τακτικά ως μέσο στην πρόληψη της χρήσης ουσιών. Τέτοιες μέθοδοι όμως, που βασίζονται στο διαδίκτυο, παρέχουν εύκολη πρόσβαση στους νέους, ειδικά σε εκείνους που δεν θα αναζητήσουν βοήθεια ή συμβουλές με συμβατικούς τρόπους, ενώ ταυτόχρονα είναι και οικονομικά συμφέρουσες και αποδοτικές.

Οι δυνατότητες των διαδικτυακών εφαρμογών είναι πολλαπλές. Μπορούν να παρέχουν στους χρήστες άμεση ανατροφοδότηση από ειδικούς σχετικά με τη χρήση ουσιών και τις εξαρτητικές συμπεριφορές, να αυξήσουν τη γνώση σχετικά με τις ουσίες και να παρέχουν υποστήριξη στην προσπάθεια για μείωση της χρήσης με διαδραστικό τρόπο.

Ένας άλλος λόγος γιατί αυτού του είδους οι διαδικτυακές μέθοδοι πρέπει να χρησιμοποιούνται  ως τεχνική πρόληψης της χρήσης ουσιών είναι η πρόσφατη εξέλιξη στον τομέα των νέων ψυχοδραστικών ουσιών, τα λεγόμενα «legal highs», που αποτελούν τη νέα μεγάλη πηγή ανησυχίας, καθώς πρόκειται για ουσίες που αγοράζονται σε πολύ χαμηλό κόστος μέσω του διαδικτύου. Ωστόσο, υπάρχουν πολύ λίγες διαδικτυακές υπηρεσίες που να προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ουσίες.

Έτσι, προκύπτει η ανάγκη δημιουργίας ενός οδηγού για την ανάπτυξη καλής ποιότητας διαδικτυακών προληπτικών παρεμβάσεων, βασισμένων στα νέα επιστημονικά δεδομένα. Στόχος λοιπόν του «Click for Support» είναι η ανάπτυξη ενός τέτοιου οδηγού με τη συμμετοχή φορέων πρόληψης της χρήσης ουσιών από 13 ευρωπαϊκές χώρες. Στελέχη πρόληψης από την Πορτογαλία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Φινλανδία, τη Σλοβενία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, την Ελλάδα, τη Σλοβακία, την Αυστρία και τη Λετονία ερευνούν, συλλέγουν και αξιολογούν την ήδη υπάρχουσα γνώση και εμπειρία γύρω από διαδικτυακές παρεμβάσεις πρόληψης.

Ένας δεύτερος στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της χρήσης τέτοιων διαδικτυακών τεχνικών στον τομέα της πρόληψης της χρήσης ουσιών. Η πρόληψη οφείλει να συμβαδίζει με τις εξελίξεις στον χώρο των νέων τεχνολογιών και να χρησιμοποιεί τα μέσα που χρησιμοποιεί καθημερινά και η βασική ομάδα-στόχος της, δηλαδή οι νέοι. Γι’ αυτόν το λόγο οι νέες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται και για ανάπτυξη, την προώθηση και τη διάδοση του «Click for Support» και των αποτελεσμάτων του. Έχει ήδη συσταθεί μία ομάδα επαγγελματιών πρόληψης στο LinkedIn, τον ιστοχώρο επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης, όπου πρόκειται να συζητηθούν τα αποτελέσματα των ερευνών κάθε χώρας και να αναπτυχθεί ο οδηγός για τις διαδικτυακές προληπτικές παρεμβάσεις.

Στο επίκεντρο του προγράμματος είναι οι νέοι που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου λόγω επικίνδυνης χρήσης ουσιών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής:

Σε κάθε χώρα υλοποιείται έρευνα για διαδικτυακές παρεμβάσεις για τη χρήση ουσιών. Στη συνέχεια αυτές οι παρεμβάσεις αξιολογούνται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας τόσο από ειδικούς στον χώρο της πρόληψης, όσο και από νεαρούς χρήστες.

Τα αποτελέσματα της έρευνας και της αξιολόγησης θα παρουσιαστούν συνοπτικά και από αυτά θα προκύψουν τρία παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών που θα επιλεγούν, θα παρουσιαστούν και θα αξιολογηθούν κατά την ενδιάμεση συνάντηση των εκπροσώπων κάθε χώρας στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 2014. Στη συνέχεια θα αναπτυχθεί το πρώτο σχέδιο του οδηγού. Μεσά από τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τους επαγγελματίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αλλά και από άλλους ειδικούς στον χώρο της πρόληψης μέσω του LinkedIn, ο οδηγός θα ολοκληρωθεί και θα εκδοθεί.

Ο τελικός οδηγός θα παρουσιαστεί στην τελευταία συνάντηση των φορέων στο Münster της Γερμανίας το καλοκαίρι του 2015, καθώς και σε συνέδρια σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Η διάδοση του οδηγού θα συνεχιστεί και με το τέλος του προγράμματος.